Issjo-logga.svg
Byggnationer ♦ Om- och Tillbyggnader
Reparationer ♦ Underhåll ♦ Service
Eldstäder ♦ Kaminer ♦ Skorstenar

Väl­kom­men! Vi är ett li­tet fa­mil­je­fö­re­tag be­läg­et i Hästhagen, in­bäd­dat i Nacka­re­ser­vat­et syd­ost om Stock­holm och verk­sam­ma se­dan 1980. Vi tit­tar gär­na på era idé­er och ön­ske­mål och ger för­slag med kost­nads­fri off­ert. Vi ar­bet­ar äv­en mot rot­av­drag och har F-skat­te­sed­el. Al­la gjorda över­ens­kom­mel­ser be­kräf­tas i skrift­ligt av­tal. – Hör av er!

Kontaktinfo

Issjö Service AB
Hästhagsvägen 14
131 33 Nacka

Tel.nr:   08-716 1630
Org.nr: 55 62 90 - 2915

Offertförfrågan Issjö Service Annika Issjö Anders Issjö

ROT-av­drag­et är en del av sys­tem­et för hus­hålls­nä­ra tjäns­ter. Av­drag­et är en skat­te­re­duk­tion som med­ges äg­ar­en till en bo­stad för kost­nad­er som av­ser ar­bet­en på den­na bo­stad. Som bo­stad räk­nas små­hus, bo­stads­rätt el­ler ägd lä­gen­het som be­bos, el­ler an­vänds för fri­tids­bo­en­de, av äg­ar­en.

Av­drag med­ges äv­en för­äld­rars bo­stad, för­ut­satt att ar­bets­kost­nad­en för åt­gärd­er i den be­tal­ats av son el­ler dot­ter som äg­er, el­ler del­äger, den­na bo­stad.

Som ROT-ar­be­te räk­nas re­pa­ra­tion, un­der­håll samt om- och till­bygg­nad. Ma­teri­al- och re­se­kost­nad­er in­går dock inte i ROT-av­drag­et.

Und­er de fem förs­ta år­en från ett hus vär­de­år – det år ett ny­byggt hus blev fär­dig­ställt – med­ges inte ROT-av­drag för om- och/el­ler till­bygg­nad, ut­an en­dast för re­pa­ra­tion­er.

ROT Kontakt Nytta•Nöje

Issjo-logga.svg

Offertförfrågan
Vi återkommer snarast personligen!
Back Hem
Äggoljetempera Falu rödfärg Linoljefärg Två färgrecept Penselvård Kalksåpade skurgolv Fönsterputsmedel Polish Metallpatinering

Back Hem

Issjo-logga.svg

Äggoljetempera

I gamla tider tog man till vad gårdarna kunde frambringa, då man skulle tillverka något. Det gällde att köpa så lite utifrån som möjligt, för pengar var det ont om.

Så även när det gällde färg. Ett binde- och emulgeringsmedel som alltid fanns till hands var ägg. Sålunda använde man dessa. Linolja, och då närmast kallpressad sådan, var också en produkt som jorden frambringade. Där hade man den skyddande komponenten. Kallpressad linolja har små molekyler och tränger bättre in i trä än kokt dito som har större molekyler och alltså ger ett sämre skydd. Torktiden är dock längre för den kallpressade varianten än den kokta, men det är smällar man får ta.

Äggoljetempera är en slitstark och bra färg som kan målas på de flesta underlag: Trä, puts, papper (tapeter, gipsskivor) och på nästan all tidigare målning. Dock inte på gammal limfärg. Den måste avlägsnas först. Testa alltid på en liten undanskymd plats innan du stryker en hel yta.

Kulörsättning görs genom inblandning av färgpigment som finns att köpa i välsorterade färgaffärer. Pigmenten består ofta av jordfärger som Umbra, Bränd Umbra, Terra di Siena etc.

Det här behövs till ca 1 liter färg
6 ägg
3 dl kallpressad linolja av bästa kvalitet
3 dl vatten
pigment (finns i välsorterade färgaffärer)

Gör så här
1
Vispa äggen.
2
Tillsätt linolja, vatten och pigment i denna ordning.
3
Färgen håller sig i ca 1 vecka. Behöver man längre hållbarhet, kan man tillsätta konserveringsmedel, t.ex Atamon. Då håller den sig ett par månader i rumstemperatur.

Back Hem

Issjo-logga.svg

Falu rödfärg

Falu rödfärg är en klassiker vars användning kan spåras ända tillbaka till renässanstiden. Dess mer allmänna användning startade dock runt sekelskiftet 1800, då husen alltmer började byggas av sågat virke.

Färgpigmentet består till stor del röd järnoxid, hemmatit (Fe2O3). Järnvitriolen (järnsulfat, FeSO4)ger färgen en konserverande egenskap.

Här är ett recept på den klassiska färgen. Färgen räcker till att måla ca 200 m2 men är beroende av träytans struktur. Råsågat trä suger mer. Hyvlat mindre.

Det här behövs
33 l vatten
2,5 kg finmalet rågmjöl (vetemjöl går också)
10 kg Falu rödfärgspigment
1 kg järnvitriol
4 l rå linolja
lite såpa

Gör så här
1
Koka upp 28 liter vatten.
2
Rör ut mjölet i 5 l vatten och vispa ned.
3
Koka i 15 min under omrörning.
3
Tillsätt linoljan.
3
Tillsätt lite såpvatten och järnvitriol.

Back Hem

Issjo-logga.svg

Linoljefärg

Linoljefärgen har en tämligen gammal historia i vårt land. Den dök först upp som färg i våra kyrkmålningar för sisådär tusen år sedan och blev, då den sedemera kunde framställas industriellt, mer allmänt förekommande i slutet på 1700-talet och under 1800-talet. Då började man också alltmer att använda sågat virke i sina byggnationer. Linoljefärgen är slitstark och hållbar och har en mycket god vidhäftningdförmåga.

Linoljan samverkar naturligt med trä. Rå linolja har små molekyler som lätt tränger in i träet och skyddar det. Kokt linolja är däremot mer polymeriserad, det vill säga: molekylerna har genom uppvärmningen kopplat ihop sig i längre kjedjor och får därför svårare att tränga in och lämpar sig därför mindre väl till grundmålning.

Så kallad "Standolja" är linolja som upphettats till hög temperatur under vacuum och har därvid polymeriserats i hög grad. Den har mycket dålig inträngningsförmåga och bör endast avändas som inblandning vid slutstrykning för att ge en hög glans, där så önskas.

Sågat poröst virke "suger" och kräver därför en mer oljerik (fet) färg, alltså mycket olja och lite pigment medan hyvlat, tätt, virke suger mindre och behöver då mindre olja och mer pigment. Det kan vara värt att ta i beaktande, då man blandar sin färg. Åtgång är c:a 8-12 m2/l för sågat virke och 12-20 m2/l för hyvlat.

Linoljefärg kan målas på de flesta underlag som trä, puts, metall o. dyl. och användas i både våta och torra utrymmen.

Grundtips för målning utomhus

Stryk tre gånger. Fuska inte med detta! De två första är för att skydda träet och den sista för att ge en vacker yta och skydda mot vädrets påverkan.

Behandla gärna först utsatta trädelar, t.ex. fönsterbågar och spröjs, med kallpressad svensk linolja upphettad till 150 grader. Oljan tränger då djupt in i träet och skyddar bättre mot fukt som utgör basen för rötangrepp.

Grundning

Välj en linoljefärg av god kvalité och önskad kulör och blanda enligt nedan. Angivelserna är i viktsprocent.

 35% Linoljefärg
 15% Balsamterpentin
 50% Kallpressad svensk linolja

Stryk ut färgen tunt och jämnt så den täcker hela underlaget. Torktid c:a 4 dygn vid torrt och varmt väder. Ytan skall kännas torr då man stryker över den.

Slipstrykning (Mellanstrykning)

Blanda 80% linoljefärg och 20% balsamterpentin

Stryk ut färgen tunt och jämt över underlaget. Torktid 2 dygn.

Slutstrykning

Använd linoljefärgen outspädd och stryk ut tunt. Torktid 3 dygn.

Se till att hålla torktiderna. Det går också att vänta längre mellan strykningarna. Upp till ett år fungerar.


Back Hem

Issjo-logga.svg

Två färgrecept

Vit inomhusfärg

Det här behövs till 1 liter grundfärg
270 g kallpressad kokt linolja
680 g titandioxid
380 g balsamterpentin

Det här behövs till 1 liter slipstrykningsfärg
340 g kallpressad kokt linolja
850 g titandioxid
290 g balsamterpentin

Det här behövs till 1 liter färdigstrykningsfärg
700 g kallpressad kokt linolja
1 kg zinkvitt
200 g titanoxid

Tänk på att linoljefärg gulnar i mörker.

Blå utomhusfärg

Det här behövs till 1 liter färg
4 dl kallpressad kokt linolja
7 dl zinkvitt
3 dl ultramarin
4 dl grön umbra
0,4 dl järnoxidsvart

Gör så här
1
Häll upp ett par dl linolja i en burk och rör ut pigmenten i denna.
2
Tillsätt därefter resten av linoljan.
För att få snabbare torkning, kan man sätta till ett sickativ (=torkmedel, t.ex. Xerotin) i slutstrykningsfärgen. 1–2% procent. Tillsätt inte sickativ förrän färgen skall användas. Sickativet begränsar färgens lagringsbarhet. Var försiktig! För mycket sickativ gör att färgen aldrig torkar.

Back Hem

Issjo-logga.svg

Penselvård

Köp bara kvalitetspenslar av naturborst när du skall måla hemma. Det är en bra investering. En pensel som sköts rätt håller en livstid och blir bara bättre att arbeta med ju mer den används.

Kör in den nyköpta penseln genom att stryka den fram och tillbaka på en putsad yta eller medelgrovt sandpapper en stund. Låt sedan penseln hänga ett dygn i kallpressad linolja och rengör den därefter med såpa.

Arbeta in såpan ordentligt, ända in i penselns rot. Skölj sedan med ljummet vatten. Slår vattnet ur penseln och forma borsten så att den är samlad och inte spretar. Häng penseln upp och ner och låt den lufttorka. Nu är penseln klar att använda.

Det här behövs
såpa

Det här kan behövas
diskmedel
T-sprit
ammoniak
aceton
balsamterpentin

Gör så här
1
vätta aldrig penseln i uttorkande lösningsmedel.
2
Stryk ur penseln på en grov bräda efter avslutat arbete. Rengör den sedan med såpa. Arbeta in såpan noga, ända in i roten och skölj sedan med ljummet vatten. Slå ur vattnet och smörj in penseln med såpa. Forma borsten och lägg undan tills nästa gång den skall användas. Tvätta då ur såpan och penseln är klar att använda. Man kan också förvara penseln hängande i kallpressad linolja som tvättas ur innan användning.
3
Är penseln ändå svår att få ren? Pröva såpsprit. Blanda T-sprit med 50% såpa (eller handdiskmedel) och arbeta in i penseln. Skölj och rengör som ovan.
4
Har färgen torkat i penseln, så blötlägg den över natten i målarsoda eller ammoniak. Rengör sedan som ovan.
5
Skulle inte heller detta bita på penseln, får man pröva den klassiska djävulscocktailen:
Blanda T-sprit, aceton, balsamterpentin, ammoniak och koncentrerat handdiskmedel. Låt penseln stå i blandningen över natten och rengör sedan som ovan. Hjälper inte detta? Kasta penseln och var mer varsam med nästa.

Back Hem

Issjo-logga.svg

Kalksåpade skurgolv

Kalksåpning är en gammal och enkel metod att behandla golv av kådrikt virke (helst barrträd) så att ytan blir hård, slitstark och lättstädad. Dessutom får golvet en vacker, vitaktig lyster.

Metoden, som bygger på att kådan i träets ytskikt tillsammans med kalk och såpa bildar ett hårt, oupplösligt skikt, kan användas på både nya och gamla golv. Ytskiktet blir dessutom bara hårdare för var gång det såpskuras.

Det här behövs
Till kalkning:
1 kg vattenslagen kalkpasta
8–9 l vatten
Till skurning:
1 kg såpa
8–10 l vatten

Gör så här
1
Dag 1: Blanda ut kalkpastan i vattnet. Konsistensen skall vara ungefär som grädde.
2
Kvasta eller pensla ut kalklösningen över golvet och borsta in den hårt med en grov rotborste. Låt torka in i ett dygn.
3
Dag 2: Skura golvet hårt med en ganska fet såplösning (10–20%) och en grov rotborste.
Underhåll: Såpskura golvet då och då. Både för att hålla rent och för att stärka ytan.

Back Hem

Issjo-logga.svg

Fönsterputsmedel

Det behövs inga konstiga och dyra specialmedel för att putsa fönster. Man blandar själv enkelt sitt putsmedel.

Tillsammans med en sprayflaska, mjuk trasa, fiberduk och en gummiskrapa har man allt man behöver för tvätten.

En rakbladsskrapa kan också vara bra för att ta bort hårda föroreningar som flugsmuts o.dyl. Dagstidningspapper är också utmärkt till torkning vid fönsterputs.

Det här behövs till 1 liter putsmedel
1 l vatten
2 tsk ättikssprit
1 krm Yes handdiskmedel

Gör så här
1
Blanda ingredienserna i en flaska och skaka om.
2
Spraya blandningen på fönstren med en sprayflaska och skrapa av med gummiskrapan. Torka efter kanterna med en mjuk trasa.

Back Hem

Issjo-logga.svg

Polish

Det här är en polityr som kan användas både till möbler och bil. Den fungerar även utmärkt till att bona snickerier som är strukna med kallpressad linolja. Kan också användas till skoputs.

Blandningen blir en tjockflytande, vit vätska som skall strykas ut tunnt på det som skall poleras. Låt den sedan "sätta sig" en stund och polera sedan med en mjuk trasa.

Det här behövs till 400 gram polish
50 g tvålflingor
100 g bivax
20 g Carnaubavax
500 ml balsamterpentin
250 ml vatten

Gör så här
1
Värm terpentinet i vattenbad och lös bivaxet i det.
2
Värm vattnet och lös tvålflingorna i det ljumna vattnet.
3
Blanda vätskorna, rör om och låt kallna.

Back Hem

Issjo-logga.svg

Metallpatinering

Det här är ett gammalt recept för ytbehandling av vissa metaller som koppar, tenn och mässing. Receptet kommer från min morfar, Kalle Föll, som var bleck- och kopparslagare till yrket. (Guldsvavel = Antimon(V)sulfid, Antimonpentasulfid, Sb2S5)

Det här behövs till 400 gram
100 g Guldsvavel (Antimonpentasulfid)
25 g Rå saltsyra
25 g Teknisk vinsyra
250 g Ättika (24%)

Gör så här
Pensla på lösningen och låt den verka över natten. Skölj och torka av.
Back Hem
Biorytm Dagarmellan två datum
Issjo-logga.svg

Biorytm

Bio­rytm byg­ger på idén (kan­ske t.o.m iakt­tag­els­en) att vis­sa egen­skap­er hos män­nisk­an va­rier­ar cyk­liskt

Den fy­sis­ka för­mågan sägs varie­ra i cyk­ler om 23 dag­ar, per­cep­tionen över 28 dag­ar och den in­tel­lektu­ella kap­acitet­en över 33-dag­ars­per­iod­er.

Då man föds står al­la kurv­or på noll en­ligt teo­rin. Sed­an var­ie­rar de, dag för dag, un­der he­la liv­et. Var står de idag, tro? Ange föd­else­da­tum nedan, så pre­sen­ter­as kur­vor­na på skärm­en.
Back Hem
Issjo-logga.svg

Dagar mellan

Be­räk­nar an­talet da­gar mel­lan två an­giv­na dat­um.
An­ge da­tum i for­mat­et: år med fy­ra sif­fror, mån­ad med två sif­fror och dag med två sif­fror.
Dag­ens dat­um är för­ifyllt, för det fall du skul­le vil­ja an­vän­da det. Om inte – skriv öv­er ba­ra.

Ange första datum: Ange andra datum:

Back Hem

Issjo-logga.svg

Koordinatomräkning
För dig som navigerar.
Skriv in Grad, Min & Sek se­pa­rer­ade med mel­lan­slag el­ler god­tyck­ligt teck­en för­utom punkt eller kom­ma, så be­räk­nas den de­cima­la no­ter­ing­en för pos­iti­on­en.

Back Hem

Issjo-logga.svg

Koordinatomräkning
För dig som navigerar.
Position i decimal form till Grad, Min & Sek.
Back Hem

Issjo-logga.svg

Här är du

Lat: lat: ...°
Lng: long: ...°

DMS: ...
Tolerans ...

Höjd: ...
Tolerans: ...

Back Visa på karta Hem
Back Hem